Elektronický formulář pro registraci členů

Zavazuji se dodržovat stanovy České asociace manažerů informačních technologií a veškerá rozhodnutí valné hromady asociace učiněná před vznikem mého členství v asociaci a zároveň čestně prohlašuji, že plním úkoly „manažera informačních technologií“ ve své organizaci. V případě, že jsem současně uchazečem z právnické osoby, jejíž hlavní obor podnikání je dodávka informačních technologií, čestně prohlašuji, že se nepodílím na obchodních aktivitách svého zaměstnavatele.

*Položky označeny hvězdičkou jsou povinné